Nahoru
702 047 577

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Vážení rodiče, zveme Vás na zápis dětí do první třídy pro školní rok 2024/2025

Zápis do 1. třídy ZŠ Zdiby

Vážení rodiče, zveme Vás na zápis dětí do první třídy pro školní rok 2024/2025

Opět plánujeme otevřít dvě třídy o naplněnosti zhruba cca 25 žáků v každé třídě.

Zápis se koná 24. a 25. dubna 2024 od 14:00 do 16:00 hod. v přízemí historické budovy školy, vstup z ulice U Školy 48.

K zápisu se, prosím, registrujte na tomto odkazu
V systému vyplníte základní údaje o sobě a svém dítěti a vyberete si datum a čas zápisu.

Po úspěšné registraci dostanete na Vámi zadaný e-mail potvrzení o přijetí předběžné žádosti (může se stát, že potvrzující e-mail spadne do nevyžádané pošty). V této zprávě se nachází předvyplněný formulář žádosti o přijetí, který si vytisknete a podepsaný oběma zákonnými zástupci přinesete do školy k fyzickému zápisu.

V případě, že žádáte o odklad povinné školní docházky, je nutné společně s žádostí o odklad doručit škole i zápisový lístek, doporučení ŠPZ a dětského / odborného lékaře. Žádost o odklad naleznete také v elektronické registraci v odstavci „Ostatní“.

K zápisu se mohou rodiče (zákonní zástupci) dostavit i sami, bez dítěte.

Rodiče předloží u zápisu tyto doklady:

Rodný list dítěte nebo výpis z matriky
Občanský průkaz rodiče (zákonného zástupce)
Žádost o přijetí podepsanou oběma zákonnými zástupci
(staženou ze systému, případně formulář zde (Velikost: 95.77 kB))
Příloha k žádosti pro přijetí k základnímu vzdělávání zde (Velikost: 95.2 kB)

 

Při požadavku o odklad školní docházky rodiče odevzdají:

Rodný list dítěte nebo výpis z matriky
Občanský průkaz rodiče (zákonného zástupce)
Žádost o odklad povinné školní docházky
(staženou ze systému, případně formulář zde (Velikost: 93.41 kB))
Doporučení ŠPZ a dětského / odborného lékaře

 

Správní řízení

Škola na základě doručených žádostí ve správním řízení do 30 dní rozhodne. Následně zveřejní seznam přijatých dětí pod jejich registračními čísly na svých webových stránkách a na informační tabuli před hlavní budovou školy. Rozhodnutí o přijetí v písemné podobě se zakládá do spisu žáka. Rozhodnutí o nepřijetí zasíláme poštou. Rozhodnutí o odkladu PŠD bude připraveno k vyzvednutí v kanceláři školy.

Všechna rozhodnutí pak nabývá právní moci po 15 kalendářních dnech.

V případě dotazů můžete volat na číslo 702 047 577 nebo 284 890 704

 

Kritéria přijímacího řízení k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025:

1.K zápisu se přihlásí dítě, které dosáhne nejpozději 31. 8. 2024 věku šesti let. Tedy dítě narozené od 1. září 2017 do 31. 8. 2018. Dále děti, kterým byl v loňském roce povolen odklad školní docházky.

2. Dítě má místo trvalého pobytu v obci Zdiby.

V případě, že počet dětí splňujících kritéria 1. a 2. pro přijetí bude vyšší než počet volných míst, rozhodne o přijetí ředitel školy na základě výsledků notářsky ověřeného losování.

 

Ve Zdibech dne 28. 2. 2024


Mgr. Ludmila Koktanová,
ředitelka Základní školy a Mateřské školy Zdiby, příspěvková organizace

 

Informace k zápisu do 1. třídy:

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží začátek povinné školní docházky na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením jak příslušného školského poradenského zařízení, tak i odborného lékaře, dětského lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku (viz § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).
Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu.

 

Nepřehlédněte
Ředitelské volno 2. - 3. května 2024
20.03.2024

Partneři

Jak se k nám dostanete

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.