Nahoru
702 047 577

Platby v MŠ

Školné

600,- Kč/měsíčně

č.ú.: 181694127/0300

VS.: osobní číslo dítěte

Předškolní děti (včetně dětí s odkladem školní docházky) se vzdělávají bezúplatně.KULTURA

Č.ú.: 237515352/0300

VS.: 888+osobní číslo dítěte

STRAVNÉ

I. kat. je 850,- Kč/měsíc, II. kat. je 950,- Kč/měsíc

Č. ú.: 237515352/0300

VS.: osobní číslo dítěte

Stravné se platí zálohově k 15. dni příslušného měsíce na účet školy.

Č. ú.: 237 515 352 / 0300

Variabilním symbolem je osobní číslo dítěte přidělené na začátku školní docházky /toto číslo je neměnné a platí po celou dobu docházky v MŠ.

Do zprávy pro příjemce je vhodné napsat jméno a příjmení dítěte.

VÝŠE ZÁLOH

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího měsíce. Lze zaplatit i více měsíců dohromady, vždy je ale nutné uvést osobní číslo dítěte a název měsíce.

Platba v hotovosti je možná pouze ve výjimečných případech a po dohodě s vedoucí ŠJ.

Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován v plné ceně dle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění. Neodebraná strava bude rozdělena mezi ostatní strávníky.VELIKOST PORCÍ PODLE NOREM PRO MŠ

Děti jsou zařazeny do kategorií dle věku, kterého dosáhnou v příslušném školním roce.

Děti I. kategorie /3-6 let/ 42,- Kč

  • přesnídávka: 11,- Kč

  • oběd: 22,- Kč

  • svačina: 9,- Kč

Děti II. kategorie /děti, které dovrší v daném školním roce 7 let / 47,- Kč

  • přesnídávka: 11,- Kč

  • oběd: 27,- Kč

  • svačina: 9,- KčŠkolní stravování se řídí výživovými normami a závazným plněním spotřebního koše podle vyhl. MŠMT č. 107/2005 Sb. v příloze č. 1 – výživové normy. Spotřební koš sleduje průměrnou spotřebu vybraných druhů potravin (maso, ryby, mléčné výrobky, ovoce, zelenina, cukry, tuky, luštěniny) na strávníka na den v gramech.

Nepřehlédněte
Zápis do MŠ proběhne 6. 5.
05.05.2024
Ředitelské volno 2. - 3. května 2024
20.03.2024

Partneři

Jak se k nám dostanete

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.