Nahoru
702 047 577

Časté dotazy

Jak získat čip do ŠJ?

Čip vydává vedoucí ŠJ. Záloha na čip je 200,- Kč a je vratná po ukončení docházky v ZŠ.

Čip musí být při vrácení plně funkční.

Mám rozbitý, popř. nefunkční čip co s tím?

Čip dítě odevzdá při výdeji oběda vedoucí ŠJ. Pokud je čip pouze rozpadlý ale funkční, lze opravit.

V případě nefunkčního čipu je nutné koupit čip nový za 120,- Kč.

Proč musím mít čip?

Čip v sobě obsahuje informaci pro obsluhující personál o velikosti porce, zda je oběd nahlášený a zaplacený.

Co se stane, když si čip zapomenu?

Je povinností dítěte mít u sebe při odběru stravy čip nebo náhradní stravenku.

Stravenku mu vystaví vedoucí ŠJ pouze v případě, je-li strava uhrazena.

Jak odhlásit oběd / stravu ?

Obědy je možno odhlásit několika způsoby

Proč nedostanu potvrzovací odpověď?

Vedoucí ŠJ současně vykonává v dopoledních hodinách práci v kuchyni

Do kolika hodin se odhlašují obědy?

Platnost od 1.10.2018

 • obědy odhlášené do 8 h na dnešní den - nelze odhlásit, pouze vyzvednout platí pro 1. den nepřítomnosti dítěte

 • obědy na následující den odhlašujte do 15 h, po této hodině už obědy nelze odhlásit pouze vyzvednout, pokud se jedná o 1.den nepřítomnosti dítěte

 • obědy se odhlašují na určitou dobu tzn. Od-do, nelze odhlašovat obědy každý den ráno a žádat jejich odebrání, oběd je dotovaný a podle vyhlášky o šk. stravování je možné odebrat oběd pouze v první den nepřítomnosti

Kde a kdy mám oběd vyzvednout?

Obědy se vydávají ve ŠJ / budova zrekonstruované MŠ/ v době 11 – 11,30h. Tuto dobu je nutno dodržovat. V jinou dobu lze oběd odebrat pouze po předchozí dohodě. Jídlo se vydává do vašich jídlonosičů, které musí být čistě vymyté. Jídlo je nutné zkonzumovat do 4h od uvaření. Školní jídelna odpovídá za kvalitu jídla pouze v době výdeje. Po vydání jídla do jídlonosiče, kuchyně nezodpovídá za případné zdravotní či jiné problémy.

Zapomněl/a jsem oběd odhlásit co s tím?

Na pozdní nebo zpětné odhlášení stravy není brán zřetel. V tomto případě je strava účtována tak, jako by se dítě stravovalo.

Není v našich silách sledovat a zjišťovat, proč není dítě na obědě nebo v Mš a to i při dlouhodobé absenci.

Třída jede na školní akci, nebude na oběd, co s tím?

Při hromadné akci / výlet, švp aj. / obědy odhlašuje dle seznamu tř. učitel nebo vedení školy. V době prázdnin či státních svátků jsou obědy odhlášeny automaticky.

Omluvil/a jsem dítě v MŠ/ZŠ stačí to?

Nestačí, není povinností p. učitelky hlásit děti omluvené z docházky v MŠ / ZŠ do ŠJ.

Jak často si mohu vyzvedávat obědy?

Oběd si můžete vyzvednout pouze první den absence. Následující dny již nelze obědy vydávat.

Co se stane s neodhlášeným obědem?

Oběd je rozdělen mezi ostatní strávníky.

Kam mám posílat zálohy na obědy?

Zálohy zasílejte do 15.dne příslušného měsíce na účet ZŠ 237 515 352 / 0300 jako variabilní symbol uveďte osobní číslo dítěte, je vhodné do poznámky uvést i jméno a příjmení dítěte

Kde zjistím osobní číslo dítěte?

Děti ze ZŠ mají osobní čísla nalepena v žákovské knížce

Osobní čísla dětí v MŠ mají v seznamu p. učitelky příslušných tříd

Mohu zaplatit vyšší zálohu na stravné /např. na celý šk. rok?

Ano můžete. Výše záloh záleží na vás. Minimální měsíční výše záloh pro žáky I. kategorie ZŠ je 650,- Kč, pro žáky II. kategorie ZŠ je 700,- Kč. Pro děti I. kategorie MŠ je měsíční záloha 850,- Kč, u dětí II. kategorie MŠ je 950,- Kč.

Mohu zaplatit nižší zálohu na stravné?

Ano, můžete. Pokud dítě má na svém kontě vyšší přeplatek z minulého šk. roku nebo je dlouhodobě nemocné, můžete si zálohy snížit.

Napsal/a jsem špatný VS, co se stane?

  • žádáme vás o pečlivou kontrolu zadaných údajů

  • pokud je chybný VS shodný s jiným strávníkem, je platba připsána na jeho konto

  • všechny přípisy se kontrolují, pokud je u platby jméno je platba ručně převedena na správného strávníka

  • pokud zjistíte chybu, kontaktujte vedoucí ŠJ tel. 725 866 105, email: vera.benesova@skolazdiby.cz

Nepřehlédněte
Zápis do MŠ proběhne 6. 5.
05.05.2024
Ředitelské volno 2. - 3. května 2024
20.03.2024

Partneři

Jak se k nám dostanete

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.