Nahoru
702 047 577

Platby stravného

musí být zaplaceny vždy od 15. do 25. dne předcházejícího měsíce (např. platbu na září zaplaťte v srpnu od 15. do 25. 8.).
Platby stravného provádějte na účet č. 237 515 352 / 0300.

Variabilním symbolem je osobní číslo dítěte přidělené na začátku školní docházky /toto číslo je neměnné a platí po celou dobu docházky jak v MŠ, tak i následně v ZŠ.

Do zprávy pro příjemce je doporučujeme napsat jméno a příjmení dítěte.

Dítě, které nebude mít zaplacené stravné do 5. stávajícího měsíce, bude od 6. dne stávajícího měsíce vyloučeno ze školního stravování. NEDOSTANE OBĚD.  

 

VÝŠE ZÁLOH

Záloha pro žáky ZŠ I. kat. je 650,- Kč/měsíc, II. kat. je 700,- Kč/měs.

Záloha pro děti MŠ I. kat. je 850,- Kč/měsíc, II. kat. je 950,- Kč/měs.

Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován v plné ceně dle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění. Neodebraná strava bude rozdělena mezi ostatní strávníky.VELIKOST PORCÍ PODLE NOREM PRO ŠJ

Děti jsou zařazeny do kategorií dle věku, kterého dosáhnou v příslušném školním roce.


Cena obědů pro ZŠ / platná od 1. 9. 2022 /

Děti I. kategorie /7-10 let/ 31,- Kč
Děti II. kategorie /11-14 let/ 34,- Kč

Cena stravného v MŠ / platná od 1.9.2022 /

Děti I. kategorie /3-6 let/ 42,- Kč

  • přesnídávka: 11,- Kč

  • oběd: 22,- Kč

  • svačina: 9,- Kč

Děti II. kategorie /děti, které dovrší v daném školním roce 7 let / 47,- Kč

  • přesnídávka: 11,- Kč

  • oběd: 27,- Kč

  • svačina: 9,- Kč

Cena za oběd je dotovaná, rodiče platí pouze suroviny.
Ostatní položky / např. energie, platy pracovníků, aj./ platí stát.

 

VYÚČTOVÁNÍ

Vyúčtování se provádí jednou ročně.
Přeplatky dětí, které končí docházku /poslední třída v MŠ, 5.tř v ZŠ/ jsou během měsíce srpna zasílány na účet uvedený v Přihlášce.
Ostatním dětem jsou přeplatky převedeny na další šk. rok. V případě požadavku je možné zaslat přeplatek i v případě, že dítě pokračuje v docházce. Vyúčtování je k dispozici u vedoucí ŠJ.
Rodiče si jej mohou zkontrolovat na 1. třídních schůzkách na začátku šk. roku, kde je součástí
Přihlášky. Zde je také důležité zkontrolovat údaje /č.ú., tel, e-mail aj./
Pokud dítě během šk.roku ukončí stravování, je případný přeplatek vrácen v nejbližším možném termínu.

Nepřehlédněte
Zápis do MŠ proběhne 6. 5.
05.05.2024
Ředitelské volno 2. - 3. května 2024
20.03.2024

Partneři

Jak se k nám dostanete

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.