ZŠ a MŠ Zdiby hledá nové kolegyně/kolegy na tyto pozice:

učitelku/učitele pro 1. stupeň - od 1. 9. 2019

asistentku/asistenta pedagoga - nástup od března 2019

vychovatelku školní družiny - nástup od března 2019

své životopisy zasílejte, prosím, na: info@skolazdiby.cz


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Hana Kulhánková

CCA Group a.s.
hotline@cca.cz

Tel.: 378 229 455, 378 229 441Základní škola a Mateřská škola Zdiby, příspěvková organizace

U Školy 48
250 66 Zdiby
Tel/Fax: +420 284 890 704
E-mail:info@skolazdiby.cz

Najdete nás tady

Po škole

  Družina

Školní družina je rozdělena do pěti oddělení podle věku a ročníku dětí. Žáci mají možnost v době školní družiny navštěvovat zájmové kroužky, které jsou zpoplatněny.

Provoz školní družiny:

 • ranní školní družina od 6:45 hodin

 • odpolední školní družina končí v 17:00 hodin

 • děti vyzvedávejte ze školní družiny v nové budově.

Žádáme o vyzvedávání dětí ze ŠD tak, aby nedocházelo k narušování aktivit ŠD: po obědě z jídelny, či ze ŠD od 12:00 – 12:15; 13:00 do 13:15 hod., po 15:00 hod. kdykoliv.

Děti, nelze z bezpečnostních důvodů uvolňovat ze ŠD pouze na základě telefonické domluvy!

Vedení školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.

kontakt na družinu tel.: 602 561 089

Úplata za školní družinu

Úplata je splatná předem, platí se ve dvou splátkách (100,- Kč za měsíc) na účet školy.

- 1. pololetí 400,- Kč (+ sourozenec 200,- Kč) Prosíme uhradit do 20. září 2018

- 2. pololetí 600,- Kč (+ sourozenec 300,- Kč) Prosíme uhradit do 20. ledna 2019

Č.ú. 181 694 127/0300, VS : osobní číslo žáka, v poznámce: příjmení žáka – ŠD

  Kroužky II. pololetí 2018/2019

Chovatelský kroužek

 • Pondělí 13:30 - 15:00 hodin (začátečníci)

 • Středa 13:30 - 15:00 hodin (pokročilí)

 • Pátek 12:30 - 14:00 hodin (pokročilí)

Lektor: Mgr. Tereza Korbélyi, tereza.korbelyi@skolazdiby.cz, přihláška zde

Tanečky s úsměvem

 • Čtvrtek od 15:15 – 16:00 hodin / 16:00 – 16:45 hodin – 700,- Kč II. Pololetí

Lektor: Ivana Fialová, učitelka MŠ (mistryně ČR v Moderní gymnastice, absolventka Taneční konzervatoře Praha)

Více info na letáku

Klub nadaných dětí

 • Pátek 13:15 – 14:45 hodin / 1x za 14 dnů

Lektor: Mgr. Pavlína Chalupská, pavlina.chalupska@skolazdiby.cz

Malý průzkumník přírody

Cena 1 580,- Kč / pololetí - 15 lekcí

 • Úterý

  • 12:30 - 14:00 hodin - začátečník

  • 14:00 - 15:30 hodin – pokročilí 1

 • Čtvrtek

  • 12:30 - 14:00 hodin - začátečník

  • 14:00 - 15:30 hodin – pokročilí 1

  • 14:00 - 15:30 hodin - pokročilí 2

Více informací a přihlášky na zde

Kroužek angličtiny pro 5. ročník – Mgr. Jana Vojtková

 • Pondělí 14:00 – 15:00 hodin

Cena za I. pololetí 1050,- Kč/14 lekcí + 300,- Kč učebnice

Cena II. pololetí 900,- Kč/16 lekcí

Přihláška: Mgr. Jana Vojtková, jana.vojtkova@skolazdiby.cz

Kroužek Základy programování

 • Pondělí 15:15 – 16:00 hodin – zdarma

Lektor: Mgr. Vlastimil Štefl

EXPERIMENT - Kroužek angličtiny

Středa:

 • 12:30 – 13:15 hodin pro 3. ročník

 • 13:30 – 14:15 hodin pro 2. ročník

 • 14:30 – 15:15 hodin pro 2. a 3. ročník

 • 15:15 – 16:00 hodin pro 4. ročník

Lektor: Mgr. Magdalena Černá

Cena za II. pololetí: 1800,- Kč, přihláška: mpdj@volny.cz, tel.: 608 027 685

Zábavná logika

 • Čtvrtek 13:05 - 14:05 hodin.

Cena za II. pololetí 1000,- Kč

Více informací a přihlášky zde

Nabídka kroužků školského zařízení KROUŽKY

Přihlášky: zde

 • Badatelský klub - Vědecké pokusy (1.- 2. třída) - úterý 14:15 - 15:00 hodin - Zdarma

 • Badatelský klub - Malý elektrikář (od 2. třídy) – středa 15:00 – 16:30 hodin - Zdarma

Náboženství

 • Pátek 13:00 - 15:00 hodin

Lektor: paní katechetka Věra Kofroňová

Nabídka kroužků mimo areál ZŠ a MŠ Zdiby:

Kurzy plavání a akvabel – bazén Hloubětín – více informací www.bazenhloubetin.eu, www.skneptun.cz

Karate – více informací zde

Judo – více informací zde

  Angličtina

Výuka anglického jazyka v naší škole

V naší škole věnujeme velkou pozornost kvalitní výuce anglického jazyka. Prioritou je pro nás vybudování solidních základů pro další studium jazyka a za důležité považujeme rovněž budování sebedůvěry žáků, že cizí jazyk úspěšně zvládnou.

Angličtinu vyučujeme od první třídy podle učebnic renomovaných britských nakladatelů.

V první až čtvrté třídě je to velice oblíbená řada Happy series nakladatelství Oxford University Press a v páté třídě přecházíme k učebnici řady Project , kterou používají žáci a studenti na většině základních škol a osmiletých gymnázií.

Výhodou učebnic, se kterými pracujeme v prvních letech, je kolektivní pojetí výuky, které umožňuje motivovat a vtáhnout do procesu učení všechny děti, nehledě na jejich momentální vyzrálost a míru sebevědomí. Naši žáci v první třídě začínají audioorálním kurzem Happy House 1. Ve druhém ročníku si žáci pozvolna zvykají na psanou podobu probíraných slovíček a přivykají rozdílnostem v psané a čtené formě anglické slovní zásoby. Cílem naší výuky v prvních dvou letech je vzbudit v dětech zájem o angličtinu a hravou formou jim ukázat, že mohou cizí jazyk bez problémů zvládnout. Do výuky zařazujeme mnoho her, písniček a říkanek, aby se všichni žáci mohli aktivně zapojit do společných aktivit. Od třetího ročníku pak klademe stále větší důraz na individuální výkon žáka.

Od třetí do páté třídy mají žáci možnost uplatnit své znalosti a prohloubit své komunikační schopnosti při pravidelných hodinách s rodilým mluvčím. V průběhu pátého ročníku žáci přečtou několik knih zjednodušené četby v anglickém jazyce určené dětským čtenářům. Během výuky čteme také anglické časopisy pro děti. Každoročně se účastníme celopražské soutěže v anglickém jazyce Come and Show, na které pravidelně získáváme některé z oceněných míst. Zapojili jsme se také do mezinárodního projektu Flat Stanley a pravidelně si do školy zveme anglofonní divadlo The Bear Theatre. Pro naše žáky pořádáme také Karaoke soutěž, na kterou si žáci připravují své oblíbené anglické hity.

Udržujeme dlouhodobé kontakty s našimi žáky, kteří přecházejí na základní školy a na osmiletá gymnázia a navázali jsme kontakt s některými jejich současnými vyučujícími. Dosud jsme zaznamenali téměř výlučně kladné ohlasy na úroveň a kvalitu naší výuky.Recitační soutěž v anglickém jazyce

Před velikonočními prázdninami se naše škola jako každý rok zúčastnila recitační soutěže v anglickém jazyce Come nad Show. Protože počet škol, které se do soutěže zapojují, stále roste, konal se letošní ročník v ZUŠ Taussigova, kde je k dispozici větší sál. Soutěž pořádá chaberská základní škola a letos se jí v naší kategorii zúčastnili žáci ze 17 škol.

Naši školu reprezentovala skupina třeťáků s dramatizací básně Dogs and Cats, v kategorii jednotlivců recitovali básně třeťačka Kačenka Plechatá, čtvrťáci David Kouřimský, Veronika Sládková a Vanda Sokalská, a z páté třídy vystoupily s vtipnými verši současného britského básníka Kena Nessbita Adélka a Terezka Kubánkovy.

I letos jsme navázali na úspěchy z předchozích ročníků a podařilo se nám získat jedno z oceněných míst – Agáta Kučerová z páté třídy získala s písní Rolling in the Deep třetí místo v kategorii Intermediate.

Ocenění nás jako vždy velice těší, je třeba ale zdůraznit, že to není hlavní důvod, proč se soutěže účastníme. Cílem soutěže totiž není jen vybrat vítěze, nýbrž především podělit se o radost z toho, jak děti umí využít znalostí, které dosud během výuky získaly, a nadchnout všechny zúčastněné žáky, nejen ty excelentní, pro hlubší studium jazyka. Soutěž má velice příjemnou atmosféru. V hledišti není cítit soutěživost, ale zvědavé očekávání dětí, co si jejich vrstevníci připravili. Dobré výkony jsou pak odměňovány velkorysým potleskem. Letošní ročník soutěže se opět velice vydařil a děti se už těší na příští a začínají přemýšlet, s čím by za rok mohly naši školu reprezentovat.

Mgr. Jana Vojtková