ZŠ a MŠ Zdiby hledá nové kolegyně/kolegy na tyto pozice:

učitelku/učitele pro 1. stupeň - od 1. 9. 2019

asistentku/asistenta pedagoga - nástup od března 2019

vychovatelku školní družiny - nástup od března 2019

své životopisy zasílejte, prosím, na: info@skolazdiby.cz


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Hana Kulhánková

CCA Group a.s.
hotline@cca.cz

Tel.: 378 229 455, 378 229 441


Projekty


Základní škola a Mateřská škola Zdiby, příspěvková organizace

U Školy 48
250 66 Zdiby
Tel/Fax: +420 284 890 704
E-mail:info@skolazdiby.cz

Najdete nás tady

Základní škola Zdiby

  O nás

Úplnost a velikost školy

Základní škola Zdiby vzdělává žáky primárního stupně, v prvním a ve druhém ročníku jsou zřízeny paralelní třídy. Žáci navštěvují pět oddělení školní družiny.

Vybavení školy

Škola byla založena v roce 1898, v 80. letech minulého století proběhla rozsáhlá rekonstrukce, v letech 2009-2010 pak došlo k přistavení nového křídla. Ve staré budově jsou čtyři učebny. K výuce tělesné výchovy je využívána tělocvična a hřiště místního Sokola. Chodby jsou upraveny pro další aktivity dětí - stolní fotbal, stolní tenis, knihovnička pro žáky s posezením. Školní areál je oplocen, pozemek školy nabízí všestranné využití, jak pro žáky během vyučování, tak i pro děti ve družině. Součástí školy je také budova mateřské školy se školní kuchyní a jídelnou. Ve školním roce 2017/2018 bude dokončena nástavba na budově mateřské školy s dalšími čtyřmi třídami.

Zaměření školy

Základní škola má svá specifika a tím se liší od ostatních škol. Zejména se jedná o poměrně malý kolektiv učitelů i žáků, v rozpětí 1. - 5. ročníku. Nabízí se tak zaměření na rodinnou atmosféru a individuální přístup k žákům, rozvíjení jejich tvořivosti a nadání. Proto jsme si vybrali název Tvořivá škola i pro náš školní vzdělávací program. Usilujeme o vytvoření tvůrčího a podnětného prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané a chrání a podporuje žáky nejslabší. Základní vzdělávání na 1. stupni je zaměřeno na přechod žáků z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání. To je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka. Charakter výuky by měl motivovat žáky k dalšímu učení a vést je k učební aktivitě a k poznání, že je možné hledat, objevovat, tvořit a nalézat vhodnou cestu řešení problémů. Ve školním roce 2009/2010 byla zavedena rozšířená výuka jazyků. Podle našeho školního vzdělávacího programu je výuka cizího jazyka od prvního ročníku povinná.

Historie

Dvoutřídní škola veltěžská založena a postavena byla roku 1898 ku oslavě padesátiletého jubilea a panování Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. stavitelem panem Krejzou z Líbeznic. Povolený náklad na stavbu školy činil 14 500,- zlatých. Obec si na stavbu školy vypůjčila v Zemské bance 10 500,- zlatých. Postavená školní budova byla přes některé nedostatky shledána pěknou a účelnou a obcím vysloveno při kolaudaci uznání okresní školní rady.

Školní budova neměla tělocvičnu. tělocviku se mělo vyučovati ve třetí, tzv. reservní třídě. v budově byl byt správce školy s kuchyní a dvěma pokoji, spíží, sklepem a půdou. Byt pro učitele sestával z jednoho pokoje v poschodí.

Zápis dětí byl proveden dne 19. září 1898. Zapsáno bylo do první třídy 76 žáků, do druhé 86 žáků. Škola měla tehdy 162 žáků.

  Organizace školního roku 2018/2019

I.pololetí od pondělí 3. září 2018 do  čtvrtka 31. ledna 2019.

II.pololetí od pondělí 4. února 2018 do pátku 28. června 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Jarní prázdniny 25. 2. - 3. 3. 2019.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

  Školská rada

Předseda školské rady: Mgr. Jitka Laburdová, jitka.laburdova@skolazdiby.cz

člen školské rady za rodiče: Petra Reiserová, zszdiby@seznam.cz

člen školské rady za obec: Ing. Zbyněk Smetana

  Projekty

  Mléko do škol

MLÉKO DO ŠKOL je program, kdy se Evropské společenství a Česká republika podílejí na podpoře spotřeby mléka a mléčných výrobků u dětí z mateřských, základních a středních škol.

Podporuje děti v konzumaci mléčných výrobků a zdravém stravování. Žáci si je mohou zakoupit za dotovanou cenu, která je nižší než v běžné maloobchodní síti.

V České republice tento projekt zastřešuje Státní zemědělský a intervenční fond, spadající pod Ministerstvo zemědělství, ve spolupráci s tzv. schválenými žadateli, resp. dodavateli mléka a mléčných výrobků do škol.

V rámci celorepublikového projektu „ Školní mléko“ mají žáci možnost odebírat dotované neochucené mléko ZDARMA, které je dodáváno do školy automaticky, dle počtu odebírajících žáků

  Ovoce do škol

Naše škola je zapojena do evropského projektu OVOCE DO ŠKOL s finanční podporou Evropské unie a České republiky.

Nárok na dotované ovoce a zeleninu mají žáky 1. stupně základních škol zcela ZDARMA.

Předmětem podpory jsou čerstvé ovoce a zelenina bez obsahu přidaných cukrů, tuků, soli a sladidel a dále balené ovocné a zeleninové šťávy, bez obsahu přidaných cukrů, tuků, soli, sladidel a konzervantů.

Úkolem projektu je vytvořit zdravé stravovací návyky, bojovat proti dětské obezitě a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Přispět trvale k upevňování zdravého životního stylu.

Dodávky ovoce a zeleniny v projektu "Ovoce do škol" budou dětem dávány nad rámec pravidelného školního stravování, tzn. že dodávka ovoce a zeleniny v projektu „Ovoce do škol“ nebude nahrazovat naplňování výživových norem stanovených vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování.