ZŠ a MŠ Zdiby hledá nové kolegyně/kolegy na tyto pozice:

UČITELKA PRO 1. STUPEŇ – NÁSTUP 1. ZÁŘÍ 2020

školník na poloviční úvazek - nástup dle dohody

své životopisy zasílejte, prosím, na: info@skolazdiby.cz


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Hana Kulhánková

CCA Group a.s.
hotline@cca.cz

Tel.: 378 229 455, 378 229 441Základní škola a Mateřská škola Zdiby, příspěvková organizace

U Školy 48
250 66 Zdiby
Tel/Fax: +420 284 890 704
E-mail:info@skolazdiby.cz

Najdete nás tady

Aktuality

Kritéria k zápisu, změněné informace k 31. 3. 2020

ZDE

Zápisy 2020/2021, ZMĚNĚNÉ INFORMACE K 31. 3. 2020

ZMĚNĚNÉ INFORMACE K 31. 3. 2020

Tímto „změněným dokumentem“ se ruší dříve vydaný dokument – Pozvánka k zápisu dětí do první třídy pro školní rok 2020/2021.

Vážení rodiče,

letošní zápisy budou vzhledem k mimořádné situaci probíhat bez Vaší přítomnosti ve škole. Neproběhne tedy ani motivační část zápisu kvůli nepřítomnosti dětí.

Níže jsou pro Vás sepsané informace, jak máte při změněných zápisech postupovat.

Tiskopisy, které od Vás budeme vyžadovat, najdete na webových stránkách školy: www.skola-zdiby.cz, v oddíle Dokumenty.
Případně si je můžete vyzvednout po dohodě osobně ve škole v níže uvedených termínech.

Vzhledem k mimořádné situaci lze Doporučení případně odevzdat dodatečně.

Požadované dokumenty , řádně vyplněné a podepsané, odevzdejte od 14. 4. do 27. 4. 2020 některým z následujících způsobů:

  • odesláním do datové schránky ZŠ: n86muk9

  • prostřednictvím české pošty (odesílejte tak, abychom obálku obdrželi do 27. 4. 2020)

  • v příloze e-mailu s elektronickým podpisem

  • do poštovní schránky ZŠ Zdiby, U Školy 48, případně osobně po telefonické domluvě

Správnost údajů podle občanského průkazu zákonného zástupce a podle rodného listu dítěte bude ověřena dodatečně buď v červnu na informační rodičovské schůzce nebo na začátku školního roku v září 2020.

Na základě odevzdané Žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání Vám bude e-mailem oznámeno registrační číslo, které bude přiděleno Vašemu dítěti.

Pod tímto registračním číslem pak bude do 27. 5. 2020 uveřejněno, zda bylo Vaše dítě do ZŠ Zdiby přijato. Oznámení o přijetí bude vystaveno na webových stránkách školy a na nástěnce před školou v ulici U Školy 48. Rozhodnutí o přijetí se nezasílá. Případně Vám toto rozhodnutí vydáme na vyžádání.

O schválení odkladu školní docházky nebo o případném nepřijetí k základnímu vzdělávání budete informováni písemně dopisem s doručenkou prostřednictvím České pošty.

Pro ty z Vás, kdo nemáte možnost si formuláře vytisknout, je budeme mít připravené ve škole. Vyzvednout si je můžete od 6. - 8. dubna od 8:00 - 8:30 a od 15:30 – 16:00 hodin, případně jindy po telefonické domluvě (tel. č. 702 047 577).

Věřím, že společně vše zvládneme ke spokojenosti Vaší a Vašich dětí. Na děti, budoucí prvňáčky se budeme moc těšit v úterý 1. září 2020.

vedení školy

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let (místo původních 10 let) z důvodu uzavření školského / dětského zařízení (školy, mateřské školky)

Informace pro rodiče k 20. 3. 2020:

1) „Žádost o ošetřovné“ vydává škola / mateřská školka, kterou žák/dítě navštěvuje. Škola /mateřská školka vyplní a potvrdí část A. tiskopisu.

2) Prosím zavolejte na telefon ZŠ: 284 890 704, 702 047 577, případně na telefon MŠ: 702 064 171, abychom Vám mohli Žádost připravit, potvrdit a domluvíme se na jejím předání. Rodiče se mohou v ošetřování dítěte jednou vystřídat. V tom případě Vám vydáme Žádosti dvě.

3) Rodič vyplňuje část B. tiskopisu a předá ho neprodleně svému zaměstnavateli.

4) Ošetřovné pro zaměstnance bude propláceno i po zákonem stanovených 9 dnech. A to po celou dobu, kdy budou uzavřené školy i jiná dětská zařízení. Nárok na něj budou mít po dobu mimořádných opatření také rodiče s dětmi do 13 let. Změny schválila 19. 3. 2020 vláda. Jde o samostatný zákon, který slouží jako dočasné opatření reagující na situaci ohledně koronaviru.

kancelář ZŠ a MŠ Zdiby

Od 16. 3. 2020 do odvolání je na pokyn zřizovatele zavřená i mateřská škola. Mgr. L. Koktanová, ředitelka ZŠ a MŠ Zdiby

Vládní opatření, od středy 11. 3. 2020 je škola do odvolání uzavřena.

Vážení rodiče,

s účinností od 11. 3. 2020 do odvolání jsou na základě mimořádného opatření vlády uzavřeny všechny základní školy. O dalším průběhu Vás budeme informovat prostřednictvím e-mailů.

Mgr. Ludmila Koktanová, ředitelky ZŠ a MŠ Zdiby

ZÁPISY DO MATEŘSKÉ ŠKOLY na školní rok 2020/2021

se budou konat dne 7. 5. 2020

čtěte zde

Ordinace praktického lékaře ve Zdibech

Dovolujeme si Vás informovat, že od ledna máme v sousedství školy ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ. Více informací najdete na webových sránkách praktickylekarzdiby.cz.

Dopis rodičům, informace o Mezinárodním průkazu ISIC ŠKOLÁK

Mezinárodní průkaz ISIC ŠKOLÁK

Naše škola se zapojila do projektu ISIC školám. Průkaz ISIC Školák je exkluzivně určen žákům základních škol a je jediným mezinárodně uznávaným průkazem žáka. Mimo využití průkazu ve školních systémech (školní průkaz, vstup do školy, docházka) průkaz ISIC Školák výborně poslouží pro potvrzení věku žáka ve veřejné dopravě, v kultuře, při sportovních aktivitách. Vlastnictví průkazu přináší benefity celé rodině (kina, zábavní parky, lyžařské areály, obchody, restaurace a další...).

Více informací o průkazech naleznete v příloze a na www.isic.cz.